Personale

Personale

Personale

Østerbycentret råder over en velkvalificeret stab af medarbejdere, der varetager dine behov i enhver henseende. Vi prioriterer din personlige pleje, omsorg og kontakt højt.

Centeret råder blandt andet over

• Plejehjemsassistenter
• Social- og sundhedsassistenter
• Sygeplejerske
• Ergo- og fysioterapeuter
• Køkkenpersonale
• Rengøringspersonale