Om centret

Østerby Sundhedscenter

Østerby Sundhedscenter

Østerby Sundhedscenter er et aktivt center, der er åbent for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Østerbyen.

Centeret er placeret i den tidligere Gammelby skole, der ligger i den østlige del af Esbjerg i et tæt-lavt boligområde. Skolen blev ombygget og efterfølgende indviet som Østerbycentret i 1992.

På centeret er der foruden boliger daghjem for demente, daghjem med diverse aktiviteter, cafeteria, træningssal, fodklinik og sundhedsklinik.

Derudover er der tilknyttet to hjemmeservicegrupper, som servicerer dels de pleje- og ældreboliger, der ligger i umiddelbar tilknytning til centret, og dels de borgere, der bor i Østerbycentrets område.