Brugerråd

Østerby Sundhedscenterrådet

Østerby Sundhedscenterrådet

Østerby Sundhedscenterrådets formål er:

  • At følge og påvirke udviklingen på ældreområdet inden for Østerby Sundhedscentrets geografiske område og sikre indflydelse på samme situation.
  • At fremme borgernes interesse for aktivt at skabe muligheder og aktivitetstilbud, der tilgodeser borgernes ønske og behov.
  • At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borger og personale.


Østerby Sundhedscenterrådet har ansvaret for de brugerstyrede aktiviteter, som rådet har sat i gang i området.