Visiteret dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret dagtilbud er til dig, der har brug for et omsorgs- og aktivitetstilbud, hvori der indgår enten personlig pleje eller transport.

For at komme i dagtilbuddet skal du være bevilget ophold hertil af, Esbjerg Kommunes Visitation.

Du kan kan kontakte Visitationen på tlf. 76 16 38 60 mellem kl. 08.00 - 14.30, tirsdage dog kl. 10.00 - 14.30.

Eksempler på aktiviteter i Visiteret dagtilbud

 • Træarbejde
 • Kaffe/snakkeklubberne
 • Bevægelse, musik og gamle film
 • Smykker og stofmaling
 • Decoupage og silkemaling
 • Dukker og tøjdyr etc.
 • Filtning med uld
 • Mandegruppen "Humørtinget"
 • Banko
 • Dans og musik på torvet
 • Smykkefremstilling og stolegymnastik
 • Patchwork
 • Petanque
 • Sang og hygge